DOTACJE NA INNOWACJE.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

ELWIZ Spółka Akcyjna realizuje  projekt pn. ‘Wdrożenie przez Elwiz S.A. nowej technologii zwiększającej termoizolacyjność stolarki otworowej’

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii ‘Sposób produkcji profilu skrzydeł i ram okien i drzwi o zwiększonej termoizolacyjności oraz profil skrzydeł i ram’, który umożliwi zaoferowanie na rynku nową linię produktów – okna do budynków pasywnych. Opracowana koncepcja polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii, znamiennej tym, że w trakcie procesu produkcji w profilach ram i skrzydeł produkowanych okien umieszczone zostaną odpowiednio ukształtowane i wyprofilowane pasma wkładów z polistyrenu napylonego w trakcie produkcji grafitem, wytworzenie na tej podstawie nowej linii okien do domów pasywnych, zakupie nowoczesnych urządzeń  i ich umiejscowienie w nowej hali produkcyjnej, która zostanie wybudowana na zakupionej działce budowlanej, utworzenie z ich udziałem nowego ciągu technologicznego wraz z posiadaną linią zgrzewająco – czyszczącą,  w celu wdrożenia opracowanej technologii co przyczyni się do realizacji celu głównego. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01/07/2012 – 30/06/2015 .

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

PARP; Europa.eu; POiG; MRR; MSWiA;

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

                Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO